Kalibr 3255 - strojek nové generace od značky Rolex

Publikováno: 5.8.2015
Rubrika: Představení hodinek
Kalibr 3255 - strojek nové generace od značky Rolex

Během letošního ročníku hodinářského veletrhu BASELWORLD 2015 představila společnost Rolex svůj nový kalibr 3255. Jde o mechanický strojek nové generace, který vytváří nové standardy a klade požadavky na výkonnost hodinek, a to tím, že zdokonaluje důležité technické vlastnosti strojku, jako je přesnost, rezerva chodu, spolehlivost, odolnost vůči otřesům a magnetickým vlivům a také snadnost a ovladatelnost strojku včetně jeho nastavení. 

Kalibr 3255 je při každodenním nošení dvakrát přesnější, než jsou oficiálně certifikované chronometry. Rezerva chodu tohoto kalibru je vyšší, přibližně tři dny (cca 70 hodin), což oproti strojkům předchozí generace představuje prodloužení o 24 hodin (50 %). V praxi to znamená, že hodinky půjdou bez natažení přesně celý víkend. Kalibr 3255 je odolný vůči magnetickým vlivům, které jsou větší a silnější než ty, s nimiž se setkáváme běžně v životě.

14 HODINÁŘSKÝCH PATENTŮ

Kalibr 3255 je příkladem použití té nejmodernější hodinářské technologie. Jde o mechanický samonatahovací strojek, který vyvinula a vyrábí přímo společnost Rolex. Strojek v sobě integruje 14 hodinářských patentů a celou řadu inovativních technologických řešení.
Více než 90 % součástí strojku prošlo procesem modernizace a optimalizace. Byly inovovány jak komponenty, které vytvářejí a uchovávají energii (samonatahovací mechanismus a hnací pérko), tak komponenty, které regulují přesnost strojku (setrvačka), a také ozubené soukolí a krokový mechanismus. Největší inovací prošel krokový mechanismus, který předává impulsy setrvačce, aby pravidelně a stabilně kmitala. Jde o nejvýznamnější patent společnosti Rolex, systém „Chronergy“.

HLAVNÍ CHARAKTERISTIKY KALIBRU 3255:

PŘESNOST: Dvakrát přesnější, než jsou požadavky na přesnost u oficiálně testovaného chronometru
REZERVA CHODU: přibližně 70 hodin (+ 50 %)
ÚČINNOST KROKOVÉHO MECHANISMU CHRONERGY: + 15 %
PATENTY: 14
NOVÉ KOMPONENTY: 90 %

NOVÝ KROKOVÝ MECHANISMUS CHRONERGY

Nová struktura zlepšuje činnost krokového mechanismu o 15 %. Krokový mechanismus Chronergy je vyroben ze slitiny niklu a fosforu a je odolný vůči magnetickým vlivům.

EXKLUSIVNÍ TESTY SUPERLATIVNÍHO CHRONOMETRU 

V případě testování, které provádí společnost Rolex, se netestuje pouze hodinový strojek, ale celé hodinky poté, co se uloží strojek do pouzdra. Na základě plošných statistických studií vytvořila společnost Rolex nový testovací protokol, který přesně specifikuje podmínky každodenního nošení hodinek.

VÝZVA PRO TECHNICKÉ INŽENÝRY

Výjimečná výkonnost kalibru 3255 je výsledkem mnoholetého výzkumu a vývoje jednotlivých hodinářských komponent a technické práce inženýrů společnosti Rolex. Díky vysoce přesné výrobní mechanizaci se nyní podařilo snížit tloušťku stěn pérovníku až o 50 %, což umožnilo zvýšit rezervu chodu strojku o více než 10 hodin.

PARAMAGNETICKÁ SETRVAČKA S VLÁSKEM PARACHROM

Setrvačka hodinek je srdcem mechanického hodinářského strojku. Je složená z vlásku a kola setrvačky a reguluje kmitání. Setrvačka v hodinkách značky Rolex kmitá 8× za vteřinu, což je 250milionkrát za rok.
Aby mohla setrvačka kmitat pravidelně, musí odolávat vnějším vlivům, které mohou narušovat její výkon. Jde hlavně o změny teploty, otřesy, magnetické vlivy a o gravitaci.
Nový kalibr 3255 obsahuje setrvačku s modřeným vláskem Parachrom ze slitiny niobu a zirkonia. Jde o patent vlastní výroby společnosti Rolex. Modřený vlásek Parachrom je odolný vůči magnetickým vlivům, je stabilnější vzhledem k teplotním změnám a v případě otřesů je 10× přesnější než tradiční vlásek.

KROKOVÝ MECHANISMUS CHRONERGY S OPTIMALIZOVANOU ÚČINNOSTÍ

Krokový mechanismus je zcela zásadní pro činnost strojku. Střídavé údery kroku způsobují dobře známé „tikání“ mechanických hodinek. Krokový mechanismus je umístěn mezi ozubeným soukolím a setrvačkou. Tento systém musí fungovat spolehlivě, aby nedocházelo k brzdění rychlosti strojku. Krokový mechanismus je částí hodinového strojku mechanických hodinek, kterou je třeba stále zlepšovat a inovovat.
Nový krokový mechanismus v kalibru 3255 využívá funkce krokového mechanismu Chronergy, který společnost Rolex vyvinula a nechala si jej patentovat. Provedené změny přispěly ke zvýšení účinnosti krokového mechanismu o 15 %, čímž došlo ke zvětšení rezervy chodu téměř o polovinu.

INOVACE OZUBENÉHO SOUKOLÍ

Ozubené soukolí tvoří sada ozubených kol, která předávají hnací sílu z pérovníku do krokového mechanismu. Velmi důležité pro správný chod a fungování strojku je promazávání celé mechaniky vysoce kvalitním mazivem.
Společnost Rolex vyvinula a začala vyrábět vlastní exkluzivní syntetická, vysoce účinná maziva, která mají delší životnost a větší trvanlivost. V současnosti je společnost Rolex jediným nezávislým výrobcem hodinek, který vyvíjí a synteticky vyrábí svá vlastní maziva.

INOVACE PÉROVNÍKU

Zvýšit rezervu chodu lze buď zlepšením účinnosti krokového mechanismu nebo zvětšením hlavního pérka. V hodinovém strojku je vždy nedostatek prostoru. Aby mohla společnost Rolex v kalibru 3255 zvětšit velikost hlavního pérka, rozhodla se optimalizovat prostor ve stávajícím pérovníku tím, že ztenčila tloušťku jeho stěn o polovinu, což vedlo ke zvýšení rezervy chodu strojku až o 10 hodin.

ZRYCHLENÝ SAMONÁTAH

Systém reverzních kol umožňuje nátah v obou směrech rotujícího závaží. Tento systém byl optimalizován za účelem dosažení co největší účinnosti, nezávisle na tom, jak intenzivní je aktivita člověka, který má hodinky právě na ruce. V případě kalibru 3255 došlo k vykrojení monobloku oscilujícího závaží, aby zařízení lépe absorbovalo otřesy. Rotor je uložen do střední části kuličkových ložisek a je upevněn jediným šroubem, což usnadňuje celkovou kompletaci.

ZJEDNODUŠENÝ NASTAVOVACÍ MECHANISMUS

Kalibr 3255 má ergonomickou a dobře ovladatelnou natahovací korunku. Jednotlivé polohy nastavování jsou na natahovací korunce zřetelné a dobře se ovládají. Nastavovací mechanismus byl optimalizován tak, aby úprava dne a data byla rychlejší. Nastavení času je velmi přesné. Kalendář lze opravovat kdykoliv bez jakýchkoliv omezení, a to díky zatahovacím tlačítkům uvnitř natahovacího mechanismu.