Jedinečná zkušenost

Naše Historie

Společná historie Hodinářství Bechyně a značky Rolex byla podmíněna politickým a ekonomickým vývojem v naší zemi. Spolupráce, která oficiálně začala roku 1996, od začátku stála na osobním vztahu a důvěře mezi panem Vladimírem Bechyně a zástupci Rolex.

První setkání se značkou Rolex

Na konci 50. let, po vystudování hodinářského učiliště, nastoupil Vladimír Bechyně do zaměstnání do jedné z opraven Družstva hodinářů, která sídlila na Malé Straně vedle Tyršova domu. Tady začíná opravovat domácí hodiny, pendlovky, běžně dostupné náramkové hodinky ruské a východoněmecké výroby, ale poprvé se setkává i s hodinkami Rolex nakoupenými ještě za první republiky.

Prodejna ve Štěpánské ulici 57

Oficiální zastoupení od roku 1996

Vladimír Bechyně se postupně stal vedoucím servisu a prodejny hodinek ve Štěpánské ulici.  Po roce 1992, kdy prodejnu zprivatizoval, začal usilovat o získání značky Rolex do svého portólia, ale musel ještě čtyři roky trpělivě čekat, než se trh stabilizoval a Rolex se rozhodl vstoupit na český trh.  Z původních pěti zájemců o zastoupení Rolex zbyli ve hře jen dva a při osobním setkání se zástupci Rolex definitivně rozhodli pro Vladimíra Bechyně. V roce 1996 Vladimír Bechyně získal jako první ze všech postkomunistických zemí zastoupení hodinářské značky Rolex. Po dobu 7 let byl jediný, kdo v České republice prodával hodinky Rolex.

Prodejna Václavské náměstí 10

Současnost Hodinářství Bechyně

V současnosti jsou v České republice 3 místa, kde lze hodinky této značky získat, z toho 2 prodejny patří Hodinářství Bechyně – butik na Václavském náměstí 10 otevřený v roce 2013 a nově otevřená prodejna v Brně na adrese Masarykova 8.

Nepřestávejte objevovat