Výzva horských vrcholů Explorer

Modely Explorer zosobňují privilegované spojenectví, které vždy spojovalo značku Rolex a průzkumné výpravy. Od konce 20. let minulého století používal Rolex svět jakožto zkušební terén k testování svých hodinek v reálných podmínkách ve své snaze o ještě větší přesnost, robustnost a spolehlivost.

Kontaktujte nás