Ochrana osobných údajov

Spoločnosť Hodinárstvo Bechyně s.r.o. spracováva osobné údaje, resp. šíri elektronické oznámenia v súlade s právnym radom Českej republiky, najmä v súlade so zákonom č. 101/2000 Zb., o ochrane osobných údajov, v platnom znení (ďalej  len „ZOOÚ“) a zákonom č. 480/2004 Zb., o niektorých službách informačnej spoločnosti, v platnom znení (ďalej len„ZSIS“).

Všetky údaje sú spracovávané v súlade s ust. § 5 odst. 1 a odst. 2. ZOOÚ pre vnútorné potreby spoločnosti (tvorba databázy zákazníkov, vernostné programy) a za účelom zasielania reklamných oznámení v rozsahu poskytnutých údajov zákazníkmi alebo potenciálnymi zákazníkmi (elektronická adresa alebo meno, priezvisko, adresa, doručovacia adresa, ak budú tieto informácie spoločnosti poskytnuté) a pre nevyhnutnú dobu v súlade s ust. § 5 odst. 2 ZOOÚ, v prípade zasielania obchodných oznámení podľa ust. § 7 a n. ZSIS, resp. ponúkania obchodu alebo služieb podľa ust. § 5 odst. 5 ZOOÚ do doby, než bude zákazníkom alebo potenciálnym zákazníkom odmietnutý súhlas, resp. vyslovený nesúhlas s takýmto spracovaním alebo využitím osobných údajov. Údaje budú spracovávané iba vnútornými zdrojmi spoločnosti, zamestnancami a tiež za použitia elektronického systému spoločnosti. Príjemcom údajov je iba spoločnosť, prípadne subjekty vykonávajúce doručovanie zásielok (pošta, el. pošta). Údaje budú spracovávané v sídle spoločnosti. Údaje nebudú poskytnuté tretej strane. Údaje nebudú odovzdané do iných štátov. Za účelom ochrany údajov prístup k údajom omedzený technickými prostriedkami a umožní tak iba omedzenej skupine zamestnancov spoločnosti. Spoločnosť na vyžiadanie oprávnenej osoby umožní prístup k osobným údajom, prípadne umožní opravu takého údaju, ako aj splní svoju povinnosť vyplývajúcu z ust. § 21 ZOOÚ.

Zájemca o zasielanie noviniek zadaním emailovej adresy a prihlásením sa k odberu noviniek za vyšše uvedených podmienok vyslovuje súhlas so zasielaním obchodných oznámení v zmysle ust. § 7 odst. 2 ZSIS.