Prehlásenie o prístupnosti

Akumulátor, tvorca týchto WWW stránok, prehlasuje, že tieto stránky spĺňajú všetky dôležité zásady prístupnosti podľe metodiky Blind Friendly Web (projekt Zjednotenej organizácie slabozrakých a nevidiacich) i WCAG 1.0.