České Budějovice — Kněžská 72/21

T2—T6 (10—17:30) T7—CN (đóng cửa)
Thời gian làm việc sẽ thay đổi
5.—6.10. (đóng cửa) 19.10. (Mở cửa 10—12)