Prague — Václavské náměstí 776/10

T2 (đóng cửa) T3—T7 (10—17:30) CN (đóng cửa)
Thời gian làm việc sẽ thay đổi
5.—6.10. (đóng cửa)