Praha

Václavské náměstí
T2–T6: 10 – 17:30
T7–CN: đóng cửa
Thời gian làm việc sẽ thay đổi
4. – 8.7. đóng cửa
Servis
T2–T6: 10 – 17:30
T7–CN: đóng cửa
Thời gian làm việc sẽ thay đổi
4. – 8.7. đóng cửa