Naše servisy a butiky v Praze


Praha

Praha — Václavské náměstí 776/10

T2 (đóng cửa) T3—T7 (10—17:30) CN (đóng cửa)
Thời gian làm việc sẽ thay đổi
23.—26.12. (đóng cửa) 1.1. (đóng cửa)
Praha

Praha — Štěpánská 630/57

T2—T6 (10—17:30) T7—CN (đóng cửa)
Thời gian làm việc sẽ thay đổi
23.—26.12. (đóng cửa) 1.1. (đóng cửa)