Hirsch
Aristocrat L
Ref. 03828000-2-20

1 299 Kč
Bản rộng của dây đeo
20 mm

Hẹn gặp gỡ

Chỗ gặp gỡ
Chi nhánh cửa hàng

Xác mình còn hàng

Dây đồng hồ Hirsch
Aristocrat L

Bảo hành:
24 Tháng
Bản rộng của dây đeo:
20 mm

Những mẫu giống như vậy của thương hiệu Hirsch