Hirsch
Duke M
Ref. 01028110-1-17

1 099 Kč
Bản rộng của dây đeo
17 mm

Hẹn gặp gỡ

Chỗ gặp gỡ
Chi nhánh cửa hàng

Xác mình còn hàng

Dây đồng hồ Hirsch
Duke M

Bảo hành:
24 Tháng
Bản rộng của dây đeo:
17 mm

Những mẫu giống như vậy của thương hiệu Hirsch