đóng

12 mm dây đeo đồng hồ Hirsch Duke

10 các sản phẩm
  • Thương hiệu (1)
  • Model (1)
  • Giá thành
  • Bản rộng của dây đeo (1)
  • Mầu
  • Chất liệu dây đeo tay
  • Chống thấm nước
Hirsch
Caoutchouc Collection
Performance collection
Precious leather
Structured Leather
Unstructured Leather
Giới hạn giá thành đó không có
Sản phẩm hạ giá
6 mm
8 mm
9 mm
10 mm
11 mm
13 mm
14 mm
15 mm
16 mm
17 mm
18 mm
19 mm
20 mm
21 mm
22 mm
23 mm
24 mm
26 mm
28 mm
30 mm
Da cá sấu nước mặn
Da cá sấu nước ngọt
Da đà điểu
Da thằn lằn
Da nappa
Cao su
chỉ M