Hirsch
Kansas L
Ref. 01502040-2-16

759 Kč
Bản rộng của dây đeo
16 mm

Hẹn gặp gỡ

Chỗ gặp gỡ
Chi nhánh cửa hàng

Xác mình còn hàng

Dây đồng hồ Hirsch
Kansas L

Bảo hành:
24 Tháng
Bản rộng của dây đeo:
16 mm

Những mẫu giống như vậy của thương hiệu Hirsch