Hirsch
Rebel Nylon
Ref. 05290040-2-22

1 399 Kč
Bản rộng của dây đeo
22 mm

Hẹn gặp gỡ

Chỗ gặp gỡ
Chi nhánh cửa hàng

Xác mình còn hàng

Dây đồng hồ Hirsch
Rebel Nylon

Bảo hành:
24 Tháng
Bản rộng của dây đeo:
22 mm