Hirsch
Speed
Ref. 07402452-2-1816

Theo yêu cầu
Chất liệu
Da bò
Bản rộng của dây đeo
18 mm
Đã hết hàng

Hẹn gặp gỡ

Chỗ gặp gỡ
Chi nhánh cửa hàng

Xác mình còn hàng

Dây đồng hồ Hirsch
Speed

Bảo hành:
24 Tháng
Mầu:
Đen
Bản rộng của dây đeo:
18 mm
Chất liệu:
Da bò

Những mẫu giống như vậy của thương hiệu Hirsch