Hirsch
Viscount
Ref. 10270729-2-20

5 170 Kč

Hẹn gặp gỡ

Chỗ gặp gỡ
Chi nhánh cửa hàng

Xác mình còn hàng

Dây đồng hồ Hirsch
Viscount

Bảo hành:
24 Tháng
Chống thấm nước:
100 M