Hirsch
Voyager
Ref. 07175471-2-2018

Theo yêu cầu
Chất liệu
Da bò
Bản rộng của dây đeo
20 mm
Đã hết hàng

Hẹn gặp gỡ

Chỗ gặp gỡ
Chi nhánh cửa hàng

Xác mình còn hàng

Dây đồng hồ Hirsch
Voyager

Bảo hành:
24 Tháng
Mầu:
Nâu
Bản rộng của dây đeo:
20 mm
Chất liệu:
Da bò

Những mẫu giống như vậy của thương hiệu Hirsch