đóng

Hirsch
Ascot L mã số 01575050-1-18 ref2. 050513006594

1 999
Tìm kiếm thêm
Xác mình còn hàng
Hẹn gặp gỡ
Chỗ gặp gỡ
Dây đeo đồng hồ Hirsch
Ascot L
Các thông số kỹ thuật
Chất liệu dây đeo tay
Da bò
Mầu
Đen
Bản rộng của dây đeo
18 mm