đóng

Hirsch
John mã số 0928088080-2-20 ref2. 050513025977

1 999
Tìm kiếm thêm
Xác mình còn hàng
Bạn hãy viết cho chúng tôi
Chọn câu hỏi
Řemínky Hirsch
John
Các thông số kỹ thuật
Chất liệu dây đeo tay
Cao su
Mầu
Xanh dương
Bản rộng của dây đeo
20 mm