đóng

Hirsch
Rally L mã số 05102050-2-20 ref2. 050513164508

999
Tìm kiếm thêm
Xác mình còn hàng
Hẹn gặp gỡ
Chỗ gặp gỡ
Dây đeo đồng hồ Hirsch
Rally L
Các thông số kỹ thuật
Chất liệu dây đeo tay
Da bò
Mầu
Đen
Bản rộng của dây đeo
20 mm

Các model tương tự khác

Bạn hãy lựa chọn các thể loại model thương hiệu khác Hirsch