Informacje dla konsumentów

„W przypadku powstania sporu konsumenckiego pomiędzy nami i konsumentem wówczas spór wynikający z umowy kupna lub umowy o świadczenie usług, którego nie można rozwiązać w drodze wzajemnego porozumienia, konsument ma prawo skierować propozycję pozasądowego rozwiązania takiego sporu do wyznaczonego podmiotu pozasądowego rozstrzyganie sporów konsumenckich, którym jest:

 

Czeska inspekcja handlowa
Inspektorat Centralny – wydział ADR
Štěpánská 15
120 00 Praha 2

 

Email: adr@coi.cz
Web: 
adr.coi.cz “