Informacje o przetwarzaniu danych osobowych i ich ochronie

Tutaj uzyskacie Państwo informacje jakie dane osobowe przetwarzamy, dlaczego je przetwarzamy oraz w jaki sposób zapewniamy ich ochronę.

1. Kto przetwarza Państwa dane osobowe?

Zegarki Bechyne
z siedzibą V jame 699/1, 110 00 Praha 1 – Nove Mesto
IČO: 247 41 515

2. Dlaczego przetwarzamy Państwa dane osobowe?

Państwa dane osobowe przetwarzamy szczególnie po to, abyśmy mogli zapewnić te usługi, które Państwa interesują..

Mogą one dotyczyć następujących celów:

 • rezerwacja wybranych produktów informowanie, kiedy jest wybrany produkt dostępny;
 • świadczenie usług serwisowych skyto oraz związana z nimi komunikacja ;
 • wysyłanie wiadomości handlowych  w tym ciekawostki ze świata zegarków oraz oferty nowych produktów (każda taka komunikacja zawiera opcję łatwej rezygnacji z subskrypcji);
 • podnoszenie jakości naszych usług i przygotowanie nowych;
 • wyświetlanie odpowiednich reklam odpowiadające Państwa zainteresowaniom i preferencjom ;
 • wykonywanie analiz i pomiarów w celu zbadania używania naszych usług (zwłaszcza strony internetowe).

3. Jakie dane osobowe przetwarzamy?

Gromadzimy i przetwarzamy tylko te dane, które potrzebujemy w celu zapewnienia Państwu usług zgodnych z zainteresowaniami

Najczęściej są to informacje, którymisię z nami podzielicie p podczas wizyty w naszym sklepie albo na naszych stronach internetowych, są to również i ogólne informacje związane z klikami na naszych stronach internetowych. Mogą to być między innymi następujące informacje:

 • imie i nazwisko, tytuł
 • płeć
 • firma i pozycja (jeśli podzielicie się Państwo z nami tymi informacjami)
 • adres oraz e-mail , kraj
 • telefon
 • hobby (w przypadku, że podzielicie się Państwo z nami tymi informacjami)
 • podpis (w przypadku zgody w naszym sklepie)
 • historia zakupionych przedmiotów oraz usług
 • IP adres (podczas wizyty naszej strony internetowej)
 • pliki cookies (podczas wizyty na naszej stronie internetowej, w przypadku że je Państwo zaakceptujecie)
 • numer konta /karty płatniczej (przy korzystaniu z opcji bezgotówkowej płatności)

4. Co nas uprawnia do zachowania Państwa danych osobowych?

Państwa dane osobowe przetwarzamy wyłącznie w przypadku, kiedy mamy do tego jednoznaczne prawne uzasadnienie, wyłącznie w zakresie niezbędnym do realizacji celu, dla którego je od Państwa otrzymaliśmy. Przeważnie dotyczy przetwarzania danych osobowych, których:

 • wypełnienie jest obowiązkowe a ich celem jest kontrola danych;
 • opiera się na Państwa preferencjach (personalizacja oferty na naszych stronach internetowych, marketing bezpośredni, itp.);
 • jest zawarty na podstawie zgody, którą nam Państwo udzieliliście; lub też
 • jest wymagany w celu wywiązania się z naszego obowiązku prawnego (tylko w wyjątkowych sytuacjach).

5. Gdzie są przechowywane i jak są zabezpieczone Państwa dane osobowe?

Większość danych osobowych będzie przetwarzana w naszych elektronicznych informatycznych systemach, gdzie są bezpiecznie przechowywane w zaszyfrowanej formie, a dostęp do niej mają tylko autoryzowani użytkownicy, którzy je potrzebują znać w celu, do którego realizacji nam Państwo udostępniliście zgodę. Są to głównie :

 • system ERP (informacje finansowe, wymagania dotyczące usług itp.);
 • system CRM (zapytania, komunikacja);
 • system marketingu bezpośredniego; również
 • system e-mailovy.

Niektóre dane osobowe mogą być również przechowywane na papierze , albo na okres przejściowy niezbędny do włożenia ich do naszych systemów elektronicznych lub też na stałe. Dokumenty zawierające dane osobowe są zawsze zabezpieczane przy użyciu odpowiednich środków, odpowiednich do ich poufności (przechowywanie pod kluczem). Dokumenty papierowe zawierające dane osobowe są zawsze po czasie niszczone.

Bardzo poważnie podchodzimy do prywatności i dbamy o bezpieczeństwo wszelkich danych osobowych, które posiadamy, stosujemy wszystkie zalecane środki ostrożności. Jesteśmy świadomi, że nigdy nie ma gwarancji, czy nie wycieknie informacja. Dlatego nigdy nie gromadzimy ani nie przetwarzamy poufne dane osobowe. Zawsze staramy się postępować tak, jak chcielibyśmy, aby inni traktowali nasze dane osobowe.

6. Kto będzie miał dostęp do Państwa danych?

Ochrona Państwa danych osobowych jest dla nas bardzo ważna. Dlatego dostęp do nich mamy my i niektórzy nasi pracownicy, którzy muszą je znać, aby osiągnąć cel, dla którego zostały zebrane. Są to czasem również starannie dobrani partnerzy, którzy świadczą dla nas określone usługi. Wszyscy partnerzy są zobowiązani umową do przestrzegania tych samych rygorystycznych zasad podczas przetwarzania danych osobowych, co my.   

Poniżej wymienione osoby trzecie mogą mieć dostęp do Państwa danych osobowych w niezbędnym zakresie:

 • dostawcy naszych informatycznych rozwiązań i systemów;
 • operatorzy bram i systemów płatniczych;
 • partnerom, którzy dbają o personalizację reklam i analizę wizyt na naszych stronach internetowych; a
 • firmy kurierskie, z którymi współpracujemy przy realizacji Państwa zamówień.

W bardzo wyjątkowych i ściśle określonych przypadkach możemy być zobowiązani przepisami prawa obowiązkiem przekazania niektórych Państwa danych osobowych różnym organom państwowym (np. administracji celnej itp.).  

7. Jak długo przetwarzamy Państwa dane osobowe?

Państwa dane będziemy przetwarzać tak długo, jak długo będziecie Państwo aktywnie korzystać z naszych usług oraz w celach komercyjnych przez okres 3 lat 

Dane osobowe przekazane na podstawie Państwa zgody będziemy przetwarzać przez okres 10 lat (W przypadku,że nie anulujecie Państwo udzielonej wcześniej zgody, co można wykonać w każdej chwili – więcej w art. 9) lub dłużej, w przypadku, że udzielona nam zgoda będzie odnowiona.

Przetwarzamy dane osobowe, które jesteśmy zobowiązani przetwarzać zgodnie z obowiązującym prawem w czasie wymaganym przepisami. Nie jesteśmy upoważnieni do usunięcia tych danych nawet w przypadku Państwa prośby.

W tym kontekście przypominamy, że dane osobowe niezbędne do:

 • należytego wykonania zamówionych przez Państwa usług; albo
 • wykonania naszych obowiązków wynikających z umowy pomiędzy Państwem a nami lub z powszechnie obowiązujących prawnych przepisów

mamy obowiązek przetwarzać dane osobowe po okres dany prawnymi przepisami.

musimy przetwarzać niezależnie od innych

 • w czasie obowiązującego czasu, w którym była udzielona zgoda, w przypadku, że je uzyskaliśmy za Państwa zgodą; nebo
 • na okres maksymalnie 50 miesięcy, jeśli uzyskaliśmy je innym sposobem (na przykład podczas wizyty na naszej stronie internetowej).

8. Czy podzielenie się danymi osobowymi jest obowiązkowe?

Udzielenie nam Państwa danych osobowych jest nieobowiązkowe.  Jednakże bez nich możemy nie być w stanie zapewnić Państwu niektórych usług (np. przy reklamacji nie obejdziemy się bez danych kontaktowych).

Gromadzimy wyłącznie dane osobowe, które są niezbędne lub pomocne w świadczeniu usług. Zawsze istnieje możliwość rezygnacji z udostępniania nam swoich danych osobowych.

9. Czy wymagana jest moja zgoda? Jak ją mogę zapewnić i ewentualnie odwołać??

W celu gromadzenia i przetwarzania Państwa danych osobowych niepotrzebujemy zgody. Przetwarzanie niektórych danych jest wymagane przepisami prawa, jest niezbędne do świadczenia usług (np. numer płatności karty do płatności bezgotówkowej – więcej informacji można znaleźć w artykule 4) lub odbywa się na podstawie naszych obustronnych interesów.

W przypadku, że uważamy to za etyczne, poprosimy Państwa o udzielenie dobrowolnej zgody. Udzielenie zgody jest dobrowolne. Nigdy nie ukrywamy jak będziemy Państwa dane używać. (Tego typu informacje zawarte są właśnie tutaj.) Zgodę można wyrazić w formie papierowej, również za pomocą standardowego formularza – na naszych stronach internetowych, aplikacji czy też na tablecie oraz telefonie itd.

Zgodę na zpracowanie danych osobowych możecie Państwo kiedykolwiek i bez podania powodów odwołać, a to bądź poprzez zasłanie e-maila na adres oou@hodinarstvibechyne.cz, lub też możecie Państwo wybrać inną formę elektroniczną - stronę internetową. Odwołanie zgody nie działa w stosunku do przeszłości, dotyczy wyłącznie przetwarzania Państwa danych osobistych w przyszłości. Odwołanie zgody nie ma wpływu także na przypadki, gdy możemy lub musimy przetwarzać Państwa dane osobowe na innej podstawie prawnej (np. w celu wykonania umowy, wypełnienia naszych obowiązków wynikających z przepisów prawa itp.).

10. Jakie przysługują Państwu prawa w związku z ochroną danych osobowych?

Ke svým osobním údajům, které nám poskytnete, przysługują Państwu prawa wynikające z GDPR oraz przepisów prawnych. Chodzi m.in.o:

 • prawo kiedykolwiek odwołać udzieloną zgodę;
 • prawo zażądać korekty lub uzupełnienia danych osobistych;
 • prawo zażądać ograniczenia przetwarzania;
 • prawo zgłosić sprzeciw przeciwko przetwarzaniu;
 • prawo być informowanym o naruszeniu bezpieczeństwa danych osobowych;
 • prawo do usunięcia danych osobistych (prawo do bycia „zapomnianym”“); a
 • prawo bycia informowanym jakie Państwa dane były zpracowane.

Niektóre z wymienionych praw mają zastosowanie tylko w konkretnych przypadkach oraz przy braniu pod uwagę ograniczeń wynikających z przepisów.

11. Informacje o korzystaniu z plików cookies

Nasza strona internetowa korzysta z plików cookies w celu zwiększenia jakości usług, personalizacji reklam  oraz analizy wizyt.

Za cookies (z angielskiego ciasteczka) oznacza się krótki tekst, który strona internetowa wysyła do przeglądarki, która go zapamięta. Przy każdej kolejnej wizycie na stronie, przeglądarka wysyła dane z powrotem na serwer.

Pliki ookies służą szczególnie do rozróżnienia poszczególnych użytkowników, przechowują treść zapytania zakupów z „koszyku” w sklepach elektronicznych, preferencje użytkownika itp. Każdy plik cookies zawiera informacje jak długo przeglądarka powinna go przechowywać; okres ten może wahać się od jednorazowego użycia do kilku lat.

Pliki cookies nie są wykorzystywane do pozyskiwania jakichkolwiek wrażliwych danych osobowych  Nie służą też zidentyfikowaniu Państwa jako konkretną osobę. Nie są one bezpośrednio powiązane z imieniem i nazwiskiem ani z adresem e-mailowym, ale często zawierają dane do logowania. Są one wspólne dla jednej przeglądarki. Cookies nie są zabezpieczone, łącznie z gromadzonymi danymi.

Nasza strona używa przeglądarkę Google. Więcej informacji na temat tych plików cookies i ich metody używania przez Google, dowiecie się Państwo na zde.

Powszechnie stosowane przeglądarki internetowe umożliwiają zarządzanie plikami cookies – zarówno ich wyłączenie, jak i zarządzanie nimi. Szczegółowe informacje można znaleźć w przeglądarce. Jeśli nie wyłączycie Państwo obsługi plików cookies w swojej przeglądarce, uznamy, że wyrażacie Państwo zgodę na używanie umieszczonych plików cookies na naszej stronie internetowej.

12. Sekcja Rolex

Podczas poruszania się w sekcji Rolex na naszej stronie internetowej niektóre pliki cookies są sprawdzane przez firmę ROLEX SA i mają do nich zastosowanie poniższe zasady Zasady dotyczące plików cookies.

13. Jak zrezygnować z marketingu bezpośredniego lub skorzystać ze swoich praw?

Rezygnacja z marketingu bezpośredniego jest bardzo prosta – w każdej wiadomości, którą od nas Państwo otrzymacie, znajdziecie link umożliwiający anulowanie subskrypcji jednym kliknięciem.

Aby skorzystać ze swych praw można użyć adres e-mailowy oou@hodinarstvibechyne.cz.

14. W jaki sposób można nas kontaktować?

W przypadku jakichkolwiek pytań dotyczących ochrony danych osobowych:

 • e-mailem na adresie oou@hodinarstvibechyne.cz; lub też
 • drogą pocztową pod adresem: Hodinářství Bechyně, V jámě 699/1, 110 00 Praha 1 – Nové Město. List prosimy zaadresować do pracownika odpowiedzialnego za ochronę danych osobowych.

W celu ochrony Państwa danych osobowych, przed udzieleniem odpowiedzi będziemy prawdopodobnie wymagać potwierdzenie Państwa tożsamości.