đóng

Tereza Lísková Trợ lý Giám đốc công ty

Tel: +420 608 080 847

Vendula Kubušková Quan hệ công chúng và marketing

Tel: +420 720 033 916

Hodinářství Bechyně s.r.o. V Jámě 699/1, Praha 1
Mã doanh nghiệp: 247 41 515, Mã thuế: CZ24741515