đóng

Praha 1
Václavské nám. 10

Tel: +420 608 080 874

Thời gian mở cửa
Thứ hai – Thứ sáu 10-20
Thứ bảy 10-19
Chủ Nhật 11-19

Đinh hướng

Praha 1
Štěpánská 57

Tel: +420 725 348 287

Thời gian mở cửa
Thứ hai – Thứ sáu 9-18
Thứ bảy 10-18
Chủ Nhật Đóng cửa

Thay đổi thời gian làm việc
15.12. 10-17
22.12. 10-17

Đinh hướng