Cửa hàng của chúng tôi


Ostrava

Prague

T2 (đóng cửa) T3—T7 (10—17:30) CN (đóng cửa)
Thời gian làm việc sẽ thay đổi
5.—6.10. (đóng cửa)
Ostrava

Brno

T2—T6 (10—17:30) T7—CN (đóng cửa)
Thời gian làm việc sẽ thay đổi
5.—6.10. (đóng cửa)
Ostrava

České Budějovice

T2—T6 (10—17:30) T7—CN (đóng cửa)
Thời gian làm việc sẽ thay đổi
5.—6.10. (đóng cửa)
Ostrava

Hradec Králové

T2—T6 (10—17:30) T7—CN (đóng cửa)
Thời gian làm việc sẽ thay đổi
5.—6.10. (đóng cửa)
Ostrava

Ostrava

T2—T6 (9—18) T7 (9 – 12) CN (đóng cửa)
Thời gian làm việc sẽ thay đổi
31.7.—16.10. (Mở cửa 9—18)
Do 16. 10. 2023 bude prodejna fungovat v omezeném provozu.
5.—6.10. (đóng cửa)