đóng

Hirsch
Diva M mã số 01536100-2-16 ref2. 050513183509

999
Tìm kiếm thêm
Xác mình còn hàng
Hẹn gặp gỡ
Chỗ gặp gỡ
Dây đeo đồng hồ Hirsch
Diva M
Các thông số kỹ thuật
Chất liệu dây đeo tay
Da bò
Mầu
Trắng
Bản rộng của dây đeo
16 mm