đóng

Hirsch
Navigator mã số 07007419-2-2018 ref2. 050513202392

7 999
Tìm kiếm thêm
Xác mình còn hàng
Hẹn gặp gỡ
Chỗ gặp gỡ
Dây đeo đồng hồ Hirsch
Navigator
Các thông số kỹ thuật
Chất liệu dây đeo tay
Da cá sấu nước ngọt
Mầu
Nâu
Bản rộng của dây đeo
20 mm