Hirsch
Aristocrat M
Ref. 03828170-1-16

1 329 Kč
Bản rộng của dây đeo
16 mm

Hẹn gặp gỡ

Chỗ gặp gỡ
Chi nhánh cửa hàng

Xác mình còn hàng

Dây đồng hồ Hirsch
Aristocrat M

Bảo hành:
24 Tháng
Bản rộng của dây đeo:
16 mm

Những mẫu giống như vậy của thương hiệu Hirsch