Hirsch
Italocalf L
Ref. 17822050-2-24

549 Kč
Bản rộng của dây đeo
24 mm

Hẹn gặp gỡ

Chỗ gặp gỡ
Chi nhánh cửa hàng

Xác mình còn hàng

Dây đồng hồ Hirsch
Italocalf L

Bảo hành:
24 Tháng
Bản rộng của dây đeo:
24 mm