Hirsch
Italocalf M
Ref. 17802000-2-10

550 Kč
Bản rộng của dây đeo
10 mm

Hẹn gặp gỡ

Chỗ gặp gỡ
Chi nhánh cửa hàng

Xác mình còn hàng

Dây đồng hồ Hirsch
Italocalf M

Bảo hành:
24 Tháng
Bản rộng của dây đeo:
10 mm