Hirsch
Knight L
Ref. 10902850-2-20

Theo yêu cầu
Bản rộng của dây đeo
20 mm
Đã hết hàng

Hẹn gặp gỡ

Chỗ gặp gỡ
Chi nhánh cửa hàng

Xác mình còn hàng

Dây đồng hồ Hirsch
Knight L

Bảo hành:
24 Tháng
Bản rộng của dây đeo:
20 mm