Hirsch
Princess M
Ref. 02628101-2-16

979 Kč
Bản rộng của dây đeo
16 mm

Hẹn gặp gỡ

Chỗ gặp gỡ
Chi nhánh cửa hàng

Xác mình còn hàng

Dây đồng hồ Hirsch
Princess M

Bảo hành:
24 Tháng
Bản rộng của dây đeo:
16 mm