Hirsch
Savoir
Ref. 07207417-2-2118

Theo yêu cầu
Chất liệu
Da cá sấu nước ngọt
Bản rộng của dây đeo
21 mm
Đã hết hàng

Hẹn gặp gỡ

Chỗ gặp gỡ
Chi nhánh cửa hàng

Xác mình còn hàng

Dây đồng hồ Hirsch
Savoir

Bảo hành:
24 Tháng
Mầu:
Nâu
Bản rộng của dây đeo:
21 mm
Šířka spony:
18 mm
Chất liệu:
Da cá sấu nước ngọt