Česká rugbyová unie

V roce 1926 se začíná psát historie ragby na našem území založením České rugbyové unie. Tento sport se však začal hrát již o 100 let dříve v anglickém univerzitním městě Rugby a odtud se rozšířil do celého světa.

Česká rugbyová unie

Sport pro všechny

Ragby je hodnotným sportem pro muže i ženy, chlapce i dívky. Škála dovedností a fyzických předpokladů, které jsou ke hře potřeba, umožňují hráčům všech postav, vzrůstu a schopností se v ragby aktivně zapojit.

Respekt, čestnost, soudržnost a disciplína

Hodnoty oceňované od dob gladiátorů, přes středověké rytíře se nyní ve společnosti opět dostávají do středu zájmu a ragby je jejich tradičním nositelem.

Formace pro život

Disciplína, sebeovládání a vzájemný respekt v tak fyzické hře, jako je ragby, vytvářejí pevné vztahy a smysl pro fair play.

Tvrdý sport dle pravidel

Přestože se jedná o tvrdý sport, existují zde přísná pravidla, která hráči respektují. Disciplína je nedílnou součástí ragby na hřišti i mimo ně. 

Česká rugbyová unie

Další partnerství