Důležité momenty našeho života nám může připomínat pár písmen nebo číslic.