Historie Longines v České republice

Publikováno: 20.5.2017
Rubrika: Náhledy do historie
Historie Longines v České republice

Historie obchodních zástupců Longines v České republice nás zavádí do meandrů vzdálené historie. Až do roku 1918 je dnešní území České republiky součástí Rakouska-Uherska jako země království Koruny české. Na konci 19. století Longines buduje první nesmělé obchodní styky v Praze.

Víme například, že pan Josef Flesch, který se etabloval ve Vídni od roku 1890 jako hodinář a klenotník, pracoval v dřívějších dobách jako obchodní zástupce pro jistého pana Inwalda v Praze a také pro pana Salomona Abelese ve Vídni, hlavního zástupce firmy Longines pro Rakousko-Uhersko, který podepsal v roce 1876 smlouvu osobně s Ernestem Francillonem.

Na počátku 20. století se vztahy mezi Longines a Prahou prohlubují přes Vídeň, kde firma Longines navázala spolupráci s firmou Leopold Löwith (od roku 1896). Záznamy obchodních transakcí existují od roku 1906. Ukazují, že v této době se v Praze prodalo mnoho hodinek značky Longines se jménem Ludvik Hainz vyrytým na číselníku. Tento fakt svědčí o tom, že v této době byly obchodní vztahy mezi firmou Longines ze švýcarského Saint-Imier a obchodníkem Hainzem již dobře rozvinuté. Ludvik Hainz otevírá v roce 1836 hodinářskou dílnu a prodejnu na Staroměstském náměstí, naproti staroměstskému Orloji. Firma Ludvik Hainz je tak nejstarším, stále aktivním hodinářstvím v České republice¹.

Longines za První republiky 

Po založení Československa v roce 1918, firma Longines udržuje a rozvíjí své obchodní vztahy v této zemi. Od roku 1923 Longines navazuje přímé obchodní styky s českými prodejci již bez účasti vídeňských obchodních zástupců. Mezi hlavní obchodní zástupce Longines v Praze se řadí firma Carl Suchy & Söhne, jejichž obchod se nacházel v ulici Příkopy 39 na Václavském náměstí. Tato firma má již za sebou dlouhou historii. Otec, Karel Suchý, založil hodinářskou manufakturu v roce 1830 a získal čestný císařsko-královský titul. Jeho čtyři synové, všichni hodináři, se vydávají na zkušenou do Švýcarska. V roce 1923 Suchý kupuje 72 hodinek Longines a v roce následujícím se objednávka zvyšuje na 435, což svědčí o velkém úspěchu těchto hodinek na československém trhu.

Počátky velkoobchodního zastoupení

Na jaře roku 1935 Longines jmenuje výhradního zástupce pro Československo. Jedná se o firmu Salomon Kohn, se kterou jsou jednotliví lokální prodejci vyzýváni ke spolupráci. Vzhledem k dlouhé obchodní tradici před první světovou válkou však někteří pražští obchodníci pokračují paralelně v obchodních stycích s Longines přes Vídeň, hlavně s firmou Bellak.
Výhradní zastoupení firmy Longines pro Československo udělené firmě Kohn má jedinou výjimku a tou je Wolfgang Guth, který až do této doby prodává hodinky Longines v Praze a na venkově pro firmu Bellak ve Vídni. Wolfgangu Guthovi je povoleno realizovat dodávky přímo pro Státní správu Československé republiky (balonové letectví, piloti atd.).

Vojenské hodinky Majetek

Slavné hodinky Majetek vojenské správy jsou dodávány právě Wolfgangem Guthem a jsou určeny výhradně pro armádní účely. V červnu roku 1935 firma Longines žádá S. Kohna, aby začal nabízet její hodiny široké veřejnosti a aby podpořil prodej reklamních kampaní využívajících toho, že hodinky Longines slouží vojenskému letectvu. Hodinky jsou chváleny jako ideální jak pro piloty, tak i pro všechny, kteří mají sportovního ducha.
V září roku 1938, podepisuje pan Guth významnou objednávku na 500 hodinek. Zatímco obchodní vztahy mezi firmou Longines a Československem se zdají být nadějné, země se boří do politických problémů v počátcích druhé světové války.
V dubnu 1939 se W. Guth, vzhledem k politické situaci v zemi, vzdává další spolupráce s firmou Longines, která tohoto faktu lituje, má ale pro svého zástupce pochopení.

Obchodní styky v komunistickém období

Po skončení války musí firma Longines změnit své dosavadní způsoby: firma Hainz je znárodněna a firma Suchý zaniká. Longines začíná obchodovat s firmou Jan Seelich & Co (Praha 2, Nusle). Komerční vztahy mezi Švýcarskem a Československem jsou definovány obchodní dohodou podepsanou oběma zeměmi dne 15. září 1945.
V únoru 1948 se Pražským povstáním dostává země pod kontrolu Komunistické strany s podporou Sovětského svazu. V roce 1949 firma Longines ještě udržuje nesmělé vztahy s firmou Chronor (dříve Julius Walter) a s podnikem Omnipol, v obou případech se jedná o státní podniky, kterým firma Longines dodává především hodinky Majetek.
Od roku 1957² spolupracuje Longines s Uhren-Verkaufsbüro Zürich AG. Tato společnost se sídlem v Curychu má za úkol pečovat o obchodní styky mezi Švýcarskem a zeměmi východní Evropy. V roce 1975 oba podniky podepisují exkluzivní smlouvu, která platí až do 31. 12. 1992. Od tohoto data nemá již UVB právo na výhradní zastoupení firmy Longines v těchto zemích, ale pokračuje v prodeji až do svého krachu v roce 1996.

Dušák-Hibernia-Hodinářství Bechyně

Od srpna roku 1994 se prodej hodinek Longines uskutečnuje především přes malobchodíka, pana Dušáka v Praze. Ten postupně mění název firmy v roce 2010 (Markéta Dušáková) a v roce 2013 (Kvedu Praha s.r.o.). Poslední přímé prodeje této firmy se uskutečnily v květnu roku 2013.
Současně začíná firma Longines oficiálně spolupracovat od 1. září 1995 se společností Hibernia s.r.o. (Karmelitská 28/269) jako generální zástupce. Swatch Group s touto společností již spolupracuje několik let (1992 pro Swatch, 1993 pro Tissot). Tehdejší ředitel společnosti, Martin Kinirons, je nahrazen Christianem Moreaux.
Po bankrotu společnosti Hibernia v létě roku 2010 si firma Longines vybírá ke spolupráci Hodinářství Bechyně. Právě s touto společností otvírá v roce 2014 svůj butik v Praze.


Poznámkový aparát:

1 Zdeněk Martínek, Dějiny československého hodinářského průmyslu I a II, Technické muzeum v Brně, 2009.
2 Se stejnými cíly spolupracuje firma Longines od roku 1950 s hodinářským oddělením firmy Ed. Steiner (St. Gall a Zurich).