Digitální hodinky

Publikováno: 25.9.2017
Rubrika: Poradna
Digitální hodinky

Digitální = číslicové. Největší popularity dosáhly hodinky s číslicovým zobrazením v sedmdesátých a osmdesátých letech dvacátého století. Bylo to způsobeno nástupem elektronických hodinek. Princip jejich činnosti nevyžadoval zobrazení času ručkami. Měření času tu neprobíhalo sčítáním kyvů setrvačky nebo kyvadla. Oscilátor je elektronický, a tak se přímo nabízí i čistě elektronický zobrazovač – display.

Ten může ukázat čas přímo napsanou číselnou hodnotou, např. 10:15. Po uplynutí celé minuty naskočí 10:16. Takovéto zobrazení je digitální jednak zápisem času číslicemi a jednak jejich skokovým vyměňováním.

Přitom nápad nahradit ručkové zobrazování času způsobem číslicovým není nový. Na hodinách a hodinkách starých i více než sto let můžeme výjimečně na digitální zobrazování narazit. Nikdy se však příliš nerozšířilo. I po okouzlení „digitálkami“ při nástupu elektronických hodinek se většina hodinářského zboží brzy vrátila k zobrazování běžného času ručkami. Je to způsob tradiční a snadno čitelný.

Magazín Hodinářství Bechyně

Všechny články